Skip Navigation
 

KONTAKTY

vedení firmy, ekonomický úsek
WESECO CZ, s.r.o.
Paskovská 253,
720 00 Ostrava-Hrabová
Česká republika
tel.: +420 596 734 509
mobil: +420 603 262 115
e-mail: weseco@tiscali.cz

Obal příložné nálože PVC – P (OPN – 1W) – druh WESECO

Obal příložné nálože OPN – 1W WESECO slouží po naplnění výbušninou a vodou k rozpojování velkých kusů hmot, např. rubaniny, pevných bloků nebo k uvolňování nebezpečných převisů hornin a ucpaných zásobníků a sýpů na povrchu i v podzemí včetně výbušného prostředí.

Konstrukce obalu příložné nálože je složena z plastového obalu s vnitřním obalem na výbušninu, vnější obal se naplní vodou. Příložná nálož v obalu se přikládá, zasouvá, upevňuje nebo lepí na rozpojovanou hmotu. Geometrie obalu zajišťuje plošné působení účinků výbušniny. Učinkem výbušniny dochází k rozpojení hmoty, vodní vrstva zajišt'uje ochrannou funkci z hlediska bezpečnostního a hygienického, zvyšuje účinnost rozpojování a snižuje nepříznivé tlakové impulzy a zvukové účinky a zamezuje zapálení výbušného prostředí.

Postup při přípravě příložných náloží

Vnitřní obal se naplní průmyslovou trhavinou podle potřebného a povoleného množství maximálně 400 gr. Plnění trhaviny se provede k tomu určeným otvorem.